Latviski | English | По русски | Mana sākumlapa
Šodien ir trešdiena, 2024.gada 17.jūlijs
  
Sākumlapa :: Sadarbība

Sadarbība

Projekts "Futbola pilsētas"

Futbola turnīru asociācija savu iespēju robežās iesaistījusies FS "Metta" projekta "Futbola pilsētas" atbalstīšanā". Vairāk par šo akciju lasiet žurnāla "Latvijas futbols" rudens numurā.

Projekta būtība

Futbola skola "Metta" ir sabiedriska organizācija, kura par vienu no saviem svarīgākajiem uzdevumiem uzskata Latvijas sabiedrības labklājības veicināšanu. FS "Metta" izjūt lielu sociālo līdzatbildību un veic aktivitātes, lai realizētu dažādus projektus, ar kuru palīdzību bērni un jaunieši tiek iesaistīti kvalitatīvās sporta nodarbēs.

FS "Metta" ir iniciators jaunam un vērienīgam projektam "Ziķera "Futbola pilsētas"", kas paredz, ik gadu, kopā pulcināt vismaz 10 000 brīvprātīgos, kuriem ir iespēja gada laikā noziedot 30 latus, lai no saziedotajiem līdzekļiem (300 000 LVL) izbūvētu futbola laukumus pie pilsētu un novadu skolām un sportam paredzētās teritorijās.

Šis projekts tiek veidots, lai mūsu bērniem un jauniešiem izdodas kļūt veiksmīgākiem un labākiem par saviem audzinātājiem - vecākiem, skolotājiem un treneriem. Lai tas būtu iespējams, ir jārada vide un apstākļi, kur mūsu nākotne var augt un pilnveidoties ar apziņu, ka aktīvai un veselai personībai ir lielākas iespējas realizēt savu intelektuālo potenciālu un veiksmīgāk sasniegt savus izvirzītos mērķus, vienlaicīgi palīdzot attīstīt arī savas valsts labklājību.

Ģirts Mihelsons (FS "Metta" ģenerālsekretārs):

"Mums, kā šodienas pieaugušajiem ir jāsaprot, ka mūsu galvenais uzdevums ir atstāt mantojumā saviem bērniem un mazbērniem to, kas viņiem palīdzēs būt veiksmīgākiem, lai viņi savu laiku var veltīt vispusīgākai attīstībai. Mums visiem kopā ir jāveido spēcīga un drosmīga jaunā paaudze. Uzskatu, ka tādas vērtības kā FUTBOLS - ĢIMENE - IZGLĪTĪBA ir pamats mūsdienīgai attīstībai un vide, kurā tiek veicināta iepazīšanās, draudzība, radoša un uz attīstību vērsta sadarbības veidošanās jau no bērnu vecuma ir pilnvērtīgāka un rezultāts būs tāds, ka mūsu jaunieši un bērni būs konkurētspējīgi augstas klases profesionāļi ne tikai futbolā, bet arī sev izvēlētajās profesijās - zinātnē, ekonomikā, medicīnā, politikā, mūzikā, mākslā, u.c."

Projekta - Ziķera "Futbola pilsētas" realizēšanas veids

Ar sabiedrības palīdzību veidot ziedošanas tīklu, kurā viens otram iesaka atbalstīt "Futbola pilsētas".

Moto

"No sabiedrības sabiedrībai"

Vērtība

Rādīt piemēru un veicināt sabiedrības līdzatbildības tradīciju izkopšanu spēcīgākas nākamās paaudzes veidošanā.

Sadarbības partneri

Sabiedrība, uzņēmēji, pašvaldības un atbildīgās institūcijas.


Informācija ziedotājiem

Ziedot iespējams biedrībai "Futbola skola "Metta"":
Reģ.Nr.40008102848
Nordea Bank Finland Plc
Valūtas konti - (Norāde - "Futbola pilsētas")
LV80NDEA0000080878003 EUR (45.00 EUR)
LV96NDEA0000080911083 USD (60.00 USD)
LV69NDEA0000082287029 LVL (30.00 LVL)

Vēlams katram ziedotājam norādīt savu identitāti un kontaktinformāciju.

Katram ziedotājam par savu ieguldījumu tiek izsniegts pateicības sertifikāts ar puzles gabalu no topošā laukuma un suvenīri ar "Futbola pilsētas" simboliku.

Vairāk informācijas meklējiet FS "Metta" mājas lapā.

 
SEKO FTA

ATBALSTĪTĀJI